Bliv medlem

Glarmestrenes Fællesindkøb A/S, i det daglige kaldt GF, er en indkøbsforening for glarmestre på Sjælland.

For at blive medlem skal du drive en glarmesterforretning, eller en tømrerforretning med separat glarmesterafdeling.

Vi håber selvfølgelig, at du er medlem af Glarmesterlauget.

Spar penge

Ved at være medlem af GF, har du adgang til flere af glasbranchens leverandører på ALLE områder til særdels fornuftige priser.

Endvidere behøver du ikke bruge tid på indhentning af tilbud i større sager, det er blandt andet det GF’s kontor gør for dig.

Andet

GF arrangere forskellige medlemsarrangementer som f. eks. fabriksbesøg hos vores leverandører, tur til glasmessen i Düsseldorf

Glarmestrenes Fællesindkøb a/s - Ringager 32 - 2605 Brøndby - CVR: 10726786